Opas

Mikä on ICO?

Teema
Investering
Soveltuvuus
Nybegynner
Olet varmaankin kuullut puhuttavan, että vuosi 2017 oli "ICO:jen vuosi". Tässä oppaassa käydään läpi, mitä ICO oikeastaan edes tarkoittaa.
Jan H

Tässä oppaassa:

Mikä on ICO?

ICO on lyhenne sanoista ”Initial Coin Offering”. Kryptomarkkinoilla kuulee usein puhuttavan myös termeistä ”Token-sale” tai ”Crowd-sale”. ICO on menetelmä, jolla lohkoketjuun perustuva yritys voi hankkia itselleen pääomaa sekä yksityisiltä että julkisilta sijoittajilta. Asioiden yksinkertaistamiseksi käytämme tässä artikkelissa kryptovaluutasta nimitystä token.

Otetaanpa esimerkiksi Facebook. Kun Facebook pörssinoteeratiin vuonna 2012, myytiin yhtiön osakkuuksia osakkeiden muodossa. Tätä prosessia kutsutaan nimityksellä IPO (Initial Public Offering), mutta yleisemmin se tunnetaan nimityksellä pörssinoteeraus. Facebookin osakkeilla käytävä kauppa tuli sittemmin kaikkien saataville Nasdaq-pörssissä Yhdysvalloissa.

Lohkoketjuyritys avaa uusia sijoitusmahdollisuuksia tokeneissa osakkeiden sijaan. Sen sijaan, että tokenit käsiteltäisiin Nasdaqissa, tapahtuu kaupankäynti tokeneilla kryptovaluuttapörsseissä.

ICO-initial-coin-offering

Mikä on ICO:n ja IPO:n välinen ero:

ICO:n ja IPO:n välillä on pääasiassa viisi suurta eroa, ja niistä kummallakin on etunsa ja haittansa valvonnan, uskottavuuden, käytettävyyden, keston ja käyttömahdollisuuksien suhteen.

  • Viranomaisvalvonta

Listautumisannista (IPO) kiinnostuneelta yritykseltä vaaditaan esite (laillinen asiakirja), jossa käydään läpi listautumiseen liittyvät säännöt ja ehdot. Asiakirjan tulee sisältää yksityiskohtaista tietoa, joiden avulla sijoittajat voivat luoda perustan järkeville sijoituspäätöksille.

ICOlta ei tällaista asiakirjaa vaadita. On olemassa vain muutamia ICOssa tehtäviä kauppoja sääteleviä lakeja ja nekin ovat varsin merkityksettömiä. ICOn tekevä lohkoketjuyritys julkaisee tavallisesti ”Whitepaperin” (kutsutaan jatkossa liiketoimintasuunnitelmaksi), mutta se voi itse valita jakamansa tiedot ja jättää siten olennaisia tietoja pois.

Yrityksen edun mukaista on kuitenkin laatia kunnollinen liiketoimintasuunnitelma, jonka avulla pystytään keräämän riittävästi rahaa suunnitelmien toteuttamiseksi. Tämän vuoksi parhaat ICOt esittelevät selkeitä liiketoimintasuunnitelmia, joissa selvitetään kattavasti kaikki yritykseen ja sen tuotteisiin liittyvät seikat.

  • Luotettavuus ja luottokelpoisuus

Jotta pörssinoteeraus hyväksyttäisiin Finanssivalvonnan toimesta, on yrityksen käytävä läpi varsin pitkä prosessi. Kaikki tilit on vahvistettava, sijoituspankeista tarvitaan takauksia ja monien aikaavievien vaiheiden kautta varmistutaan siitä, että yrityksellä on kaikki kunnossa ja että sillä on selkeä suunnitelma rahojen käyttötarkoituksen osalta.

ICO eivät edellytä tällaisen prosessin läpikäymistä, mikä vaikeuttaa yrityksen uskottavuuuden arvioimista ja vastuuhenkilöiden nimeämistä, mikäli jokin menee pieleen. Pahimmassa tapauksessa joku voi viedä rahat mennessään. Kuten aiemmin kuitenkin jo mainittiin, kannattaa aidosti motivoituneen yrityksen varata riittävästi aikaa selkeän ja kattavilla tiedoilla varustetun liiketoimintasuunnitelman kehittämiseen. Yritykset, jotka eivät suoriudu tästä riittävän hyvin, eivät todennäköisesti kykene keräämään kasaan riittävästi pääomaa.

  • Hyöty / Käyttö

Kuten jo mainittiin, myydään osakkeita sijoittajille pörssinoteerauksen yhteydessä. Tämä antaa sijoittajille oikeuden osinkoihin ja lisäksi yhdellä osakkeella saa äänensä kuuluviin yhtiökokouksissa. Osakkeiden arvo voi nousta ja laskea, johon vaikutavat esimerkiksi yritystä koskevat uutiset, ajankohtaiset tapahtumat tai puhdas spekulaatio.

ICOn jakamat tokenit eivät aina edusta yrityksen omistajia, mutta niillä voi olla hyvinkin monenlaisia ominaisuuksia. Osakkeiden tapaan osa tokeneista voi tuoda osinkoja ja heilahdella arvossaan ylös ja alas samoista syistä kuin osakkeetkin. Suurin ero tokeneiden ja osakkeiden välillä on kuitenkin se, että tokeneita voidaan käyttää muun muassa maksuvälineenä ekosysteemin sisällä tietyssä lohkoketjussa.

Otetaanpa esimerkiksi Datum-token. Kun katselet videoita Youtubessa, ovat ne sinulle täysin ilmaisia. Rahallisesti sinun ei tarvitse maksaa yhtään mitään, mutta tulet antaneeksi hyödyllistä tietoa, jolla Youtube rahastaa jälkeenpäin. Luovuttamiisi tietoihin lukeutuvat esimerkiksi ikä, paikkakunta ja käyttäytymisesi. Sivustolla esimerkiksi kartoitetaan, mitä mainoksia klikkaat ja mitä mainoksia katsot yli 15 sekunnin ajan.

Tämä tarjoaa Youtubelle arvokasta tietoa, jonka se myy mainostajille ja markkinointiyrityksille. Datum pyrkii mullistamaan nämä markkinat salaamalla tietosi ja tarjoamalla käyttäjälle mahdollisuuden itse päättää, mitä tietoja haluaa muille jakaa maksua vastaan. Markkinoijat joutuvat maksamaan sinulle suoraan saadakseen arvokasta tietoa. Maksut suoritetaan Datum-tokeneissa. Tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka kryptovaluuttaa voidaan käyttää lohkoketjuekosysteemissä. Datum-token on luonnostaan siirtokelpoinen ja sitä voidaan käsitellä Ruotsin kruunuissa.

Tämä on vain yksi monista esimerkeistä koskien tokenin roolia tietyssä lohkoketjussa. 

  • ICO:n kesto

Kuten aiemmin todettiin, täytyy pörssinoteerattavan yrityksen käydä läpi monimutkainen ja aikaavievä prosessi tullakseen hyväksytyksi. Koko prosessin vieminen loppuun saattaa kestää neljästä kuuteen kuukauteen. ICO:t vievät huomattavasti vähemmän aikaa, sillä niihin uppoaa keskimäärin neljä viikkoa. Hieman vaikutusta on kyseisen ICO:n herättämällä huomiolla ja sillä, kuinka paljon rahaa se onnistuu keräämään.

Joissain erityistapauksissa ICO:t on saatu päätökseen vain muutamassa minuutissa niiden herättämän valtavan huomion ja hypetyksen ansiosta. Esimerkkejä tästä ovat Bancor, joka keräsi 152 miljoonaa dollaria kolmessa tunnissa sekä Brave, joka sai kasaan 35 miljoonaa dollaria 30 sekunnissa.

Tämä osoittaa, kuinka nopeasti yritys pystyy keräämään rahaa markkinoilla, mutta kertoo myös siitä, kuinka vahva usko ihmisillä on kryptovaluuttoihin nykypäivänä ja kuinka niiden hyväksyntä on jatkuvasti nousussa.

  • Käyttömahdollisuudet

On tavallista, että listautumisannin yhteydessä haetaan takauksia sijoituspankeilta ja sijoitusyhtiöiltä. Tämä tarkoittaa, että valtaosa osakkeista myydään näille yhtiöille, jotka puolestaan myyvät niitä eteenpäin ja jakavat osakkeita muille sijoittajille. Listautumisantiin osallistuminen on usein vaikeaa kelle tahansa. Saattaa olla, että mahdollisuudet siihen ovat tarjolla ainoastaan suurille sijoituspankeille tai tunnetuille sijoittajille. Muiden täytyy odottaa siihen asti kunnes osakkeet ilmestyvät pörssiin, josta niitä voi lunastaa itselleen. Suurimmat voitot on tässä vaiheessa jo kuitattu, mutta ajan mittaan yrityksen arvo voi nousta vielä hyvinkin reippaasti osakemarkkinoilla. 

ICO:jen kohdalla tavallisten yksityishenkilöiden mahdollisuudet osallistumiseen ovat paljon paremmat. Tietty määrä tokeneita on hyvämaineisten yksityissijoittajien ja sijoitusyritysten omistuksessa ja ne myydään ennakko-ICO:ssa. Suuri määrä varataan kuitenkin myös myytäväksi kaikille kiinnostuneille. Tämä tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi olla mukana melkeinpä missä tahansa ICO:ssa ja mahdollisuudet hyvien sijoitusten tekemiseen ovat konkreettiset. Sijoittamisesta kiinnostuneen tarvitsee vain suorittaa riittävästi selvitystyötä ja löytää hanke, johon aidosti uskoo, jonka jälkeen voikin ostaa Bitcoineja tai Ethereumia hankkeeseen osallistumista varten. 

Seed-Investment

ICO-säännökset

ICO:t ovat olleet pitkään sääntelemättömiä, eikä monissa maissa ole vieläkään voimassa säännöksiä, jotka asettaisivat ICO:ille rajat. Nyt viranomaiset voivat jo nähdä kryptovaluuttojen sisältämän potentiaalin ja sen, kuinka helppoa on kelle tahansa ottaa osaa ICO:on. Säännökset vaihtelevat eri maiden välillä ja onkin syytä tutkia kunkin ICO:n kohdalla erikseen, mitkä säännökset koskevat juuri kyseistä ICO:a.  

Heinäkuussa 2017 SEC (USA) otti käyttöön säännöt, joiden avulla liittovaltion lakeja voidaan käyttää kryptovaluuttojen sääntelemisessä. Tämä hankaloittaa amerikkalaisten osallistumista mihin tahansa ICOon, mutta samanaikaisesti tiukentuneet säännökset ovat saaneet aikaan sen, että myös suuremmat rahoituslaitokset ovat vähitellen tulleet mukaan toimintaan. Tämä puolestaan edistää kryptovaluuttojen käyttöä sekä lohkoketjutekniikkaa.

Syyskuussa 2017 Kiinan viranomaiset ilmoittivat, että kaikki ICOt kielletään maassa. Lisäksi he vaativat, että kaikki varat aiemmista ICO:ista palautettaisiin sijoittajille. Tämän seurauksena markkinat kokivat todellisen kolauksen. Vain viikkoa myöhemmin kiinalaisviranomaisten edustaja kertoi kiellon olevan kuitenkin vain väliaikainen aina siihen asti kunnes annetaan lisäohjeita. Jälkeenpäin markkinat ovat kuitenkin jo toipuneet ja kasvaneet entistä suurempiin mittoihin.

Miksi ICO:t ovat niin tärkeitä?

ICO:t mahdollistavat lohkoketjuyrityksen kehittymisen entisestään. Jotkut yritykset ovat olleet toiminnassa jo useita vuosia ennen kuin ne tekevät ensimmäisen ICO:n ja luovat oman tokeninsa. Tästä on tullut äärimmäisen suosittu keino rahoituksen turvaamiseen ja sellaiset ihmiset, jotka aidosti uskovat tähän tekniikkaan, sijoittavat mielellään pääomaa jännittäviin hankkeisiin.

Tämän avulla luodaan työpaikkoja, parannetaan teknologiaa ja mullistetaan tiettyjä osia yhteiskunnassa. Jotkut ovat jo ehtineet julkaisemaan beta-versioita, kun taas toisille yrityksille se tarjoaa mahdollisuuden muuttaa idea todelliseksi tuotteeksi. Tulevaisuudessa tulee yhä suurempi osa nykypäivän teknologiaa siirtymään lohkoketjuun ilman, että välttämättä edes tiedostamme sitä.

Tämä tarjoaa lisäksi jännittäviä sijoitusmahdollisuuksia yksityishenkilöille, joilla ei aiemmin ole ollut mahdollisuutta sijoittaa uusiin tai hyvin varhaisessa vaiheessa oleviin yrityksiin.

Kuinka ICO:on voi osallistua?

Aivan ensimmäiseksi tarvitset joko Ethereumia tai Bitcoineja. Lisäksi tarvitset elektronisen lompakon, joka on todella helppo asentaa ja jonka hankkiminen vie vai muutaman sekunnin. Ethereum / Bitcoin siirtyy elektronisesta lompakostasi ICO-osoitteeseen, joka ilmoitetaan yhtiön kotisivulla. Kun ICO-jakso on ohi, voit kotiuttaa tokenisi siihen lompakkoon, josta ne alunperin lähetitkin.  

Tarjoamme oppaat, joissa kerrotaan Ethereumin ja Bitcoinien ostamisesta ensimmäistä kertaa Coinbase-tilin kautta.

ICO:on osallistumiseksi ei kannata koskaan siirtää Ethereumia tai Bitcoineja suoraan pörssistä, Coinbase mukaan lukien. Suosittelemme, että hankit MyEtherWallet-nimisen lompakon. Kun olet ostanut Ethereumia, siirrä rahasi tähän lompakkoon ja sieltä eteenpäin omaan ICO-osoitteeseen.

Joissain tapauksissa tietyn ICOn ympärille kehittyy runsaasti mielenkiintoa. Silloin on kirjoitettava niin kutsuttu ”Whitelist”, mikäli siihen haluaa mukaan. Tällaisissa tapauksissa kannattaa olla paikalla ajoissa, sillä usein listalla on vain rajoitettu määrä paikkoja. Jos ICO on erittäin suosittu ja lista on jo täytetty, voidaan silloin jo lähes täysin varmasti sanoa hankkeen olevan hyvä ja että arvo tulee nousemaan kun tokenit listataan kryptopörsseihin ICOn tultua täytetyksi.

Ole hyvä ja ota meihin yhteyttä, mikäli sinulla on kysymyksiä ICOon osallistumiseen liittyen.

Mitä kaikkea tulee ottaa huomioon ICO:on sijoittaessa?

Olemme laatineet kattavan oppaan, johon kannattaa tutustua ICO:on sijoittaessa. On olemassa lukuisia siihen vaikuttavia tekijöitä ja monia asioita, joita on syytä pohtia huolella ennen kuin rahansa pistää likoon ICO:on. Riski on todella korkea ja jopa kaikkien rahojen menettäminen on mahdollista.

Mikä aiheuttaa äärimmäisiä heilahteluja  ja äärimmäistä hintojen nousua?

Toistaiseksi kryptovaluutat on tunnettu ennen kaikkea korkeasta riskistään ja volatiliteetistään. Ei ole mitenkään epätavallista nähdä kurssiheilahteluja puolin ja toisin jopa 20-30% saman päivän aikana.

Ei ole myöskään harvinaista, että hinta nousee useita tuhansia prosentteja ICO:n kursseista kryptopörsseihin listautumista seuraavina kuukausina. Mistä se johtuu? Miksei tällaisia arvonnousuja nähdä osakemarkkinoilla?

Kuvittele tilanne, jossa olisit voinut ostaa Facebookin osakkeita sillä hetkellä kun yliopistossa opiskeleva Mark Zuckerberg istui huoneessaan ja ohjelmoi alustaa? Tai että olisit voinut hankkia Applen osakkeita silloin kun Steve Jobs ryhtyi kehittämään yritystoimintaa autotallissaan? Entä sama juttu Googlen, Amazonin ja Disneyn kohdalla? Tai että olisit voinut ostaa Stockmannin osakkeita kun se avasi ensimmäisen tavaratalonsa vuonna 1862? Kaikki tämä on tietenkin vain mielikuvitusta, mutta näillä esimerkeillä havainnollistetaan ICO:jen ja vakiintuneiden osakeyhtiöiden välistä suhdetta ja sitä, kuinka kaikki ovat aloittaneet jostain.

ICO:t ja lohkoketjuyritykset tarjoavat mahdollisuuden porautua juuri tähän. Juuri tästä syystä todistamme aika ajoin huimia arvonnousuja kryptovaluutoissa, jotka osoittautuvat uskomattoman kannattaviksi. Yhtä lailla näemme myös valuuttoja, jotka menettävät arvonsa kokonaan siksi, että aluksi lupaavalta vaikuttanut idea ei lopulta onnistunutkaan saavuttamaan tavoitteitaan.

Tämän vuoksi onkin todella tärkeää olla hyvin perillä siitä, mihin sijoittaa. Koskaan ei myöskään kannata sijoittaa enempää kuin sen määrän, jonka on valmis myös häviämään.

Onnea sijoittamiseen! 

Coinweb-tiimi