Opas

Opas kryptovaluutan perusteelliseen analysointiin

Teema
Investering
Soveltuvuus
Nybegynner
Tässä artikkelissa käsitellään kryptovaluuttojen analysointia. Lue, kuinka teet hyvän analyysin ennen kuin sijoitat valuuttaan.

Tässä oppaassa:

Joskus voi olla haastavaa ja turhauttavaa navigoida kryptovaluuttojen maailmassa, sillä se on täynnä erilaisia käsitteitä ja ilmaisuja, joiden ymmärtäminen ei ole kaikille itsestäänselvää.

Kryptovaluutta on alana vielä hyvin nuori, eikä siinä käytettävälle teknologialle ole kovinkaan helppo löytää vertailupisteitä, jotta käsitteiden ymmärtäminen olisi helpompaa.

Me Coinwebillä olemme laatineet oppaan, jossa käsitellään kryptovaluutan analysoimista omatoimisesti. Sen tavoitteena on auttaa kryptovaluutoista kiinnostuneita saamaan parempaa käsitystä kryptovaluutoista.

analys

Oman analyysin tekemisen tärkeys:

Perinteiseen osakekauppaan kuuluu olennaisena osana perusteellisen analyysin laatiminen, jossa arvioidaan yhtiön taloudellinen tilanne sekä tehdään arvio siitä, kuinka hyvin se vastaa tilinpäätöstä.

Jos luvut näyttävät hyviltä, voimme olla varmoja siitä, että yritystä johdetaan taidokkaasti ja että siihen sijoittaminen on turvallista.

Kryptovaluuttan kohdalla perusteellisen analyysin laatimisessa lähtökohdat ovat hyvin erilaiset. Miksi?

 1.  Kryptovaluutat eivät ole yrityksiä. Niitä voidaan ennemminkin kuvailla hyödykkeiksi, joilla on arvoa verkossa tai tarkemmin ottaen lohkoketjussa (blockchain). Sen ”toimivuus” ei perustu tulojen tuottamiseen, vaan sen tarjoamiin hyötyihin ja siihen, missä määrin tekniikkaa hyödynnetään yksittäisessä lohkoketjussa. Tämä pitää sisällään käyttäjien lukumäärän, louhijoiden lukumäärän sekä kehittäjät. Jokainen valuutta on ”todiste” tai tosite lohkoketjuteknologian monista eri käyttätavoista. Tätä saattaa olla hiukan hankala ymmärtää. Tehdäänpä siitä hieman helpompaa esimerkin avulla. Kuvitellaan siis, että yritys perustaa kymmenen teemapuistoa eri puolille Eurooppaa. Puistoissa on uusia laitteita ja palveluita, joita ei ole koskaan nähty tai testattu aikaisemmin. Jotta teemapuistoon pääsisi sisälle ja sen laitteita voisi käyttää, tarvitaan siihen tiettyä valuuttaa. Ilman näitä teemapuistoon ei pääse. Jos jokainen haluaa ostaa valuuttaa päästäkseen kokeilemaan uutta teemapuistoa, kasvaa luonnollisesti silloin valuutan kysyntä. Useimmille kryptovaluutoille on tavallista, että niiden määrä on rajallinen. Kun kysyntä nousee ja tarjonta on rajallista, aiheuttaa se silloin hintojen nousun. Tätä voidaan soveltaa myös tämän kappaleen esimerkissä: huvipuisto on kuin lohkoketju ja sen menestyminen riippuu siitä, haluavatko riittävän monet ihmiset käydä huvipuistossa. Tämän lisäksi valuutat ovat hajautettuja. Tämä tarkoittaa sitä, ettei niillä ole liikkeellelaskijaa tai yksittäistä tahoa, joka hallinnoisi valuuttaa.
 1. Kryptovaluuttamarkkinat ovat vielä lapsenkengissään, ja monet kryptovaluuttoihin liittyvät käytännöt ovat vielä kehitysvaiheessa. Tämä tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä todellisessa maailmassa erilaisia ratkaisuja sovelletaan vielä hyvin vähän, eikä ole vielä olemassa historiaa, jonka pohjalta voisi kehitystä toteuttaa. Monet merkit viittaavat kuitenkin siihen, että elämme tällä hetkellä teknologisen murroksen aikakautta mitä lohkoketjuihin ja sen käyttämän teknologian mahdollisuuksiin tulee. Osakkeiden analysoinnissa historia kertoo paljon siitä, mitä tuleman pitää.

Tästä syystä kryptovaluuttoja koskeva perusanalyysi tulee suorittaa eri tavalla. Valuutan ja siinä käytettävän teknologian monimutkaisuuden vuoksi ontärkeää analysoida, millaista potentiaalia valuutalla saattaisi olla pitkällä tähtäimellä.

Tämä takaa sen, että voimme tehdä parempia sijoituspäätöksiä ja ymmärtää, mihin ylipäätään sijoitamme. Kaikkein tärkeintä on se, että teknologiaa ymmärtämällä saa paremmat edellytykset omien mielipiteidensä muodostamiseen ja omien päätöstensä tekemiseen.


Vaihe 1: Oikeiden tietolähteiden löytäminen

Valuutan arvioimiseksi on ensin selvitettävä, mistä löytyvät parhaat tietolähteet. Näin pääset alkuun:


 1. Valuutan”Whitepaper” (liiketoimintasuunnitelma)

Tämä on yksityiskohtainen suunnitelma, jossa kuvaillaan valuutan käyttötarkoitusta ja toimintaperiaatteita. Tämä on kaikkein tärkein tietolähde silloin kun haluaa tehdä perusanalyysin valuutasta. Se kannattaa aina lukea läpi ennen sijoittamiseen ryhtymistä. Haittapuolena on se, että siinä saatetaan käyttää hyvinkin teknisiä käsitteitä ja siten se voi olla vaikeasti ymmärrettävissä. 

 1. Valuutan Slack-kanal tai oma blogi

Tämä on virallinen ja ehdottomasti yksi tärkeimmistä kanavista, jota kehittäjätiimi käyttää viestinnässään. Liity Slack-kanavalle ja seuraa kehittäjien ja omistajien välistä keskustelua. Älä epäröi kysyä kysymyksiä, sillä täältä saat kätevästi vastauksen mieltä kaivertaviin kysymyksiisi. Mikäli tiimi on aktiivinen ja vastaa selkeästi kysymyksiisi, voit olla varma myös siitä, että heille on tärkeää kehittää tuotetta entistä paremmaksi. Huomiota kannattaa kiinnittää myös sivustolla tai valuutan omassa blogissa tehtäviin päivityksiin.

 1. Yhteisö: Reddit / Bitcointalk / Steemit

Foorumit ovat tärkeitä tietolähteitä valuuttojen parempaan ymmärtämiseen ja niiltä saa myös käsityksen siitä, mitä mieltä muut ovat niistä. Löydät yksinkertaisia määritelmiä ja analyysejä muilta asiaan perehtyneiltä henkilöiltä, jotka ovat kiinnostuneita samoista valuutoista. Ideoiden ja mielipiteiden monipuolisuus tarjoaa parempaa ymmärrystä valuutan päämääristä myös silloin, jos Whitepaper tuntui liian tekniseltä luettavalta. Yksi vinkki on tarkistaa käsite ”ELI5”. Tämä on lyhenne, jolla tarkoitetaan periaatteessa samaa kuin lauseella ”selitä se minulle kuin selittäisit asian viisivuotiaalle”. Siitä voi olla suurta apua aloittaessasi.

Vaihe 2: Perusanalyysin tarkistuslista

Seuraava vaihe on käydä läpi tarkistuslista, jossa mainitaan kaikki tärkeimmät asiat. Seuraavat seikat kannattaa huomioida:

 1. Yleinen arvio valuutan käyttötarkoituksesta:
  • Onko käyttötarkoitus selkeästi ilmaistu ja ovatko sen tavoitteet selvillä? Tämä on erityisen tärkeää silloin kun kyseessä on uudenlainen valuutta ja ensimmäinen laatuaan.
  • Ratkaiseeko se tärkeän ongelman? Onko olemassa riittävän monia sellaisia ihmisiä, joita ongelma haittaa ja jotka voisivat hyötyä ratkaisusta?
  • Onko valuutta oikeasti hyödyllinen? Ilman hyödyllisyyttä sijoittajilla ei ole kiinnostusta pitää kiinni valuutasta, joka on yksi tärkeimmistä tekijöistä arvonkehityksen kannalta ja vaikuttaa siten myös sijoituksiin.
  • Sisältääkö Whitepaper hyödyllistä tietoa? Nyrkkisääntönä kannattaa pysyä loitolla sellaisista Whitepapereista, joiden tarkoituksena vaikuttaa olevan innostuksen luominen projektin ympärillä korkeita lupauksia tekemällä ja yltiöoptimistisia tavoitteita maalailemalla.
  • Onko projektin taustalla kyvykkäitä sijoittajia? Tämä on usein hyvä merkki ja tuo projektille uskottavuutta.
 2. Toiminnallinen arviointi
  • Kuinka valuutta toimii? Mikä on sen toimintakonsepti? Olipa kyseessä sitten ”Proof of Work”, ”Proof of Stake” tai jokin muu ajatus, antaa se hyvän käsityksensiitä, kuinka valuutta toimii. Tästä periaatteesta kannattaa ottaa selvää tämän oppaan läpikäymisen jälkeen.
  • Onko valuutta keskitetty vai hajautettu? Perusolettamus kryptovaluuttojen kohdalla on se, että niiden pitäisi olla hajautettuja. Sillä tarkoitetaan, ettei mikään taho pyydä sinulta tietojasi tai muutenkaan kontrolloi valuuttaa. Siirtojaei tule koskaan tehdä kolmannen osapuolen välityksellä.
  • Miltä kehityssuunnitelma vaikuttaa? Onko kehittymistä ajatellen laadittu selkeä suunnitelma ja kehityslinjaus? Se kertoo siitä, kuinka sitoutuneita ja tavoitteellisia kehitystiimin jäsenet ovat.
  • Paljonko rahaa on tähän mennessä kerätty ja paljonko sitä tulee olemaan kokonaisuudessaan? Kuinka rahaa käytetään? Valtaosa tulisi käyttää tuotekehityksen jatkamiseen tai prototyyppiin.
 3. Markkina-analyysi
  • Onko valuutta ensimmäinen, joka ratkaisee jotain tiettyä ongelmaa? Mikäli kyseessä on markkinoiden ”edelläkävijä”, voi sillä olla suurtakin vaikutusta.
  • Mikä erottaa valuutat niiden lähimmistä kilpailijoista? Uudempi ja paranneltu tekniikka voi johtaa parempaan kilpailukykyyn ja nopeampaan kehittymiseen.
  • Kuinka suuret ja puoleensavetävät markkinat ovat? Kohdeyleisön tulee olla selkeästi määritelty ja riittävän suuri, jotta ne tuottaisivat merkittävää kasvua ajan kuluessa.
  • Löytyykö markkinoilta merkittäviä laillisia esteitä? Tämä saattaa tehd tuotteen kehityksestä hidasta ja lopulta johtaaa myös taloudellisiin menetyksiin.
 4. Kehitystiimin arviointi
  • Ketkä ovat perustajia ja millainen on heidän taustansa? Menestys riippuu usein pitkälti kehitystiimin kokemuksesta.
  • Ketkä ovat neuvonantajia? Hyvät neuvonantajat tuovat valuutalle enemmän uskottavuutta sekä paremmat mahdollisuudet onnistumiseen.
  • Onko tiimi aktiivisesti vuorovaikutuksessa sijoittajien kanssa? Se on usein hyvä merkki, jos tiimi paneutuu huolellisesti vastaamaan lisätietoja kaipaavilta ulkoisilta sijoittajilta tuleviin kysymyksiin.
  • Onko tiimi aktiivinen päivittämään ja jakamaan uutisia ja kykeneekö se tarvittaessa tekemään myös muutoksia suunnitelmiin? Tällaisissa tilanteissa tämä kertoo laadukkuudesta.
 5. Valuutan määrä ja jakelu
  • Kuinka suuri määrä rahaa on jo nyt olemassa ja onko jo etukäteenmääritelty, kuinka paljon sitä tulee olemaan kokonaisuudessaan? Mikäli etukäteen on jo määritelty jokin tietty määrä, tarjoaa se paremmat edellytykset arvioida, kuinka valuutan arvolle käy tulevaisuudessa. Mitä useampi omistaa kyseistä valuuttaa, sitä enemmän sen arvo voi laskea.
  • Mikä on yrityksen markkina-arvo? Korkea / matala? Tämä voidaan verrata muihin samankaltaisiin valuuttoihin.
  • Onko valuuttaan asetettu mitään rajoja (Hard cap)? Tämä on todella tärkeä asia sijoitusten kannalta, sillä mikäli tarjolla on valuuttaa rajoittamaton määrä tai aikaa ei ole määritelty, saattaa sillä olla hyvinkin vaikutusta valuutan arvoon tulevaisuudessa.
  • Kuinka valuutan levittäminen tapahtuu ja onko tiimillä sitoutumista koskeva määräaikainen sopimus? Se ei ole hyvä merkki, jos tiimillä itsellään on hallussaan suuri määrä valuuttaa, eikä minkäänlaista sitoutumisaikaa. Sitoutumisajalla varmistetaan riittävän pitkäaikainen sitoutuminen niille, jotka omistavat valuuttaa ja niille, jotka työskentelevät sitä kehittääkseen.
  • Onko valuutta tasaisesti jaettu? Ei ole hyvä merkki, mikäli suuret ”valaat” istuvat suurten varantojen päällä, sillä tämä saattaa johtaa hintojen manipulointiin.
 6. Varoitusmerkit
  • Onko valuutta rakennettu pyramidin muotoon kuten Ponzi-pyramidihuijaustapauksessa? Pysy tässä tapauksessa kaukana siitä.
  • Onko ilmassa merkkejä huijauksesta? Tee pikainen haku netissä nähdäksesi, epäileekö joku muukin sitä huijaukseksi. Samanaikaisesti kannattaa kuitenkin harjoittaa tervettä lähdekritiikkiä.

investera i krypto

Vaihe 3: Sijoittamisen aloittaminen

Analyysin suoritettuasi on aika ryhtyä ostamaan valuuttoja, jotka tuntuvat omasta mielestä parhailta vaihtoehdoilta. Valuuttaa ostaaksesi sinun tulee avata tili kaupankäyntisivustolla. Tähän tarjoavat mahdollisuuden lukemattomat eri vaihtoehdot. Olemme koonneet sinulle lyhyet ohjeet:

Avaa tili

Jos olet täysin aloittelija, kannattaa sinun aivan ensiksi löytää kaupankäyntialusta, jossa voit vaihtaa rahasi. Suosittelemme Coinbasea. Sivusto edellyttää henkilöllisyyden vahvistamista kuvallisen passin tai ajokortin lähettämällä. Tämä onnistuu esimerkiksi tietokoneen webkameralla.  

Coinbasessa voit ostaa Bitcoineja ja Ethereumia suoraan. Nämä kaksi valuuttaa toimivat portteina muiden valuuttojen ostamiselle. Muita valuuttoja ostaaksesi sinun tulee suorittaa seuraavat toimenpiteet:

 1. Avaa tili Coinbasessa ja talleta rahaa
 2. Avaa tili kryptopörssissä, joka käsittelee eri valuuttoja. Suosittelemme palveluita osoitteissa Binance.com ja Kucoin.com. Nämä eivät vaihda valuuttoja suoraan euroiksi, vaan sinun täytyyensin aina käydä Coinbasessa ja vaihtaa rahasi joko Bitcoineiksi tai Ethereumiksi.
 3. Siirrä Bitcoinit tai Ethereumit kryptopörssiin ja aloita sijoittaminen.

Lue lisää:   Aloittelijan opas kryptovaluuttasijoittamiseen

Toivotamme sinulle roppakaupalla onnea sijoituksissasi! Muista, että voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen hei@coinweb.fi.

Niin, ja vielä yksi asia. Älä koskaan sijoita enempää kuin mitä sinulla on varaa hävitä. 

Ystävällisin terveisin,

Coinweb-tiimi