Opas

Älykkäät sopimukset – Lohkoketjuteknologia korvaa asianajajat

Teema
Blockchain
Soveltuvuus
Nybegynner
Tämä opas tarjoaa esittelyn aiheesta älykkäät sopimukset. Mitä ne ovat ja miten niitä käytetään?
Jan H

Tässä oppaassa:

smart contract

Yksi lohkoketjun parhaista piirteistä on se, että kyseessä on hajautettu järjestelmä, johon kellä tahansa on mahdollisuus osallistua. Ei ole mitään pakkoa tai syytä maksaa kolmannelle osapuolelle palveluista erikseen, joka käästää paitsi aikaa ja rahaa, vähentää myös mahdollisia ristiriitatilanteita. Lohkoketjut eivät ole täysin ongelmattomia, mutta ne ovat perinteiseen järjestelmään verrattuna nopeampi, edullisempi ja turvallisempi ratkaisu. Juuri tämä on syynä siihen, että monet pankit ja valtiot ovat osoittaneet sitä kohtaan suurta kiinnostusta.

Vuonna 1994 Nick Szabo (asianajaja ja kryptografi) ymmärsi, että hajautettua tilikirjaa voitaisiin käyttää niin kutsutuissa älykkäissä sopimuksissa. Kyseessä on ilmiö, joka aiemmin tunnettiin myös nimillä itsenäinen sopimus, lohkoketjusopimus tai digitaalinen sopimus. Tässä muodossa oleva sopimus voidaan muuttaa datakoodiksi, joka tallennetaan ja palautetaan järjestelmään. Sopimusta seuraa lohkoketjussa toimiva tietokoneiden verkosto. Älykäs sopimusjärjestelmä on lisäksi yhteydessä tilikirjaan mahdollistaen rahansiirrot sekä tuotteiden tai palveluiden vastaanottamisen.


Mikä on älykäs sopimus?

Älykkäiden sopimusten myötä on mahdollista vaihtaa rahaa, omaisuutta, kalustoa tai mitä tahansa sellaista, jolla on arvoa. Se tapahtuu läpinäkyvästi ja ristiriidattomasti, eikä kolmansien osapuolten tarjoamille palveluille ole tarvetta.

Paras tapa selittää älykäs sopimus on rinnastaa se karkkiautomaatin toimintaan. Yleensä ihminen käy asianajajan tai notaarin luona ja maksaa hänelle palvelusta. Sen jälkeen hän saa leimatun ja hyväksytyn asiakirjan. Säännösten avulla varmistut siitä, että kaikki edellytykset toteutuvat automaattisesti. Älykkäiden asiakirjojen myötä sinä itse asetat Bitcoinin karkkiautomaattiin (joka vastaa Bitcoinin tilikirjaa) ja tarvitsemasi asiakirja toimitetaan sinulle. Älykäs sopimus määrittelee säännöt ja sakot/sanktiot samalla tapaa kuin tavallinen sopimus.


Kuten Vitalik Buterin (22-vuotias Ethereum-ohjelmoija) selitti Washington DC:ssä järjestetyssä lohkoketjuseminaarissa: Älykkäitä sopimuksia käytettäessä omaisuus tai valuutta siirretään ohjelmaan, joka suorittaa koodin, vahvistaa ehdot ja määrittelee täysin automaattisesti, tuleeko kyseinen arvo siirtää toiselle henkilölle, palautetaanko se lähettäjälle vai onko kenties jokin näistä kahdesta mahdollisuudesta muodostuva yhdistelmä mahdollinen. Samanaikaisesti hajautettu päärekisteri varastoi ja kopioi asiakirjan, joka tarjoaa turvallisuutta ja ehkäisee luvattomien muutosten tekemistä. 

Vitalik Buterin

Vitalik Buterin – Ethereumin perustaja

Esimerkki

Kuvitellaan, että vuokraat asunnon. Voit tehdä sen lohkoketjun kautta suorittamalla maksun kryptovaluutassa. Vastaanotat kuitin, joka liitetään virtuaaliseen sopimukseen. Myönnän sinulle digitaalisen avaimen, joka lähetetään tiettyyn päivämäärään mennessä. Mikäli avain ei saavu ajoissa, tarjoaa lohkoketju silloin hyvitystä. Jos lähetän sinulle avaimen ennen sovittua päivämäärää, pitää lohkoketju sen itsellään sovittuun päivämäärään saakka. Koko järjestelmä toimii ”kun – sitten” -periaatteella ja siinä toimii satoja todistajia, jotka tuovat luottoa siihen, että kaikki hoituu ajoissa ja sovitusti. Jos annan sinulle avaimen, olen varma siitä, että maksu tulee suoritetuksi. Jos lähetät tietyn määrän esimerkiksi Bitcoineja, saat avaimen itsellesi. Asiakirja sulkeutuu automaattisesti tämän jälkeen, eikä koodin muuttaminen ole mahdollista ilman, että toinen osapuoli huomaa sen. Kaikki osapuolet saavat viestit samanaikaisesti. 

Voit käyttää älykkäitä sopimuksia kaikenlaisissa tilanteissa rahoitusvälineistä vakuutusmaksuihin, omistusoikeuksiin, velkojen keräämiseen, juridisiin kysymyksiin ja massarahoitukseen.

Esimerkki älykkäästä sopimuksesta

Tässä on hyvin yksinkertaisen Ethereum-lohkoketjuun kirjoitetun älykkään sopimuksen koodi. Sopimukset voidaan koodata missä tahansa lohkoketjussa, mutta Ethereum on käytetyin siksi, että se tarjoaa rajattomat käsittelymahdollisuudet. 

Esimerkki: www.ethereum.org/token

Tässä sopimuksessa määrätään, että sopimuksen laatineelle henkilölle maksetaan 10 000 BTC (Bitcoinia). Se mahdollistaa kelle tahansa riittävän suuren saldon omaavalle näiden Bitcoinien levittämisen muille.

Haluatko käyttää älykkäitä sopimuksia?

Jerry Cuomo (IBM:n lohkoketjutekniikan varatoimitusjohtaja) on sitä mieltä, että älykkäitä sopimuksia voidaan käyttää monenlaisissa eir yhteyksissä rahoituspalveluista terveydenhuoltoon ja vakuutuksiin. Tässä on muutamia esimerkkejä:

Valtiot

Markkinatoimijat vakuuttavat, että äänestysjärjestelmän manipuloiminen on äärimmäisen vaikeaa. Älykkäät sopimukset kuitenkin lieventävät huolta tarjoamalla huomattavasti turvallisemman ratkaisun. Tilikirjan suojatut kirjat on dekoodattava, joka vaatii merkittävää tehoa tietokoneelta. Niin tehokasta tietokonetta ei ole vielä keksittykään, joten tarvittaisiin suorastaan yliluonnollisia voimia, jotta tämä voisi tapahtua. Yleisesti ottaen älykkäät sopimukset voivat nostaa matalaa äänestysaktiivisuutta. Suuri osa vastahakoisuudesta johtuu hankalasta järjestelmästä, joka edellyttää jonottamista, henkilöllisyysodistusten esittelemistä, lomakkeiden täyttöä, jne. Älykkään sopimuksen avulla äänestäminen onnistuu näppärästi verkossa. Uusi milleniaalien sukupolvi tulee tätä hyödyntämällä saavuttamaan ennätystuloksia äänestyksissä. 

Hallinta

Lohkoketju tarjoaa yhden ainoan luotettavan tilikirjan. Lisäksi tämän automatisoidun järjestelmän avoimuudella ja tarkkuudella voidaan eliminoida viestintään ja työn etenemiseen liittyvät ongelmat. Yleensä liiketoimintaan liittyvät transaktiot edellyttävät monenlaisten vaiheiden läpikäymistä puolin ja toisin. Lisäksi lopullista hyväksyntää saattaa joutua odottamaan pitkiäkin aikoja, sillä käyttäjä on riippuvainen monenlaisista sisäisistä ja ulkoisista tekijöistä, jotka edellyttävät ratkaisua. Lohkoketjutilikirja tekee tästä prosessista huomattavasti nopeamman. Se takaa myös sen, ettei tavalliseen tapaan transaktioita käsitellessä syntyviä poikkeamia pääse syntymään. Tämä myötä säästytään kalliilta oikeudenkäynneiltä ja viivästyksiltä.

Esimerkki

Vuonna 2015 Yhdysvallat käytti ”Depository Trust & Clearing Corporationin” (DTCC) palveluita lohkoketjuselvityksessä, joka koski yli 1500 miljardin dollarin suuruista arvopaperikauppaa käsittäen yli 345 miljoonaa transaktiota. 

Jakeluketju

Älykkäät sopimukset toimivat ”kun – sitten” -periaatteen pohjalta, tai kuten Jeff Garzik asian ilmaisee:

”UPS (pohjoisamerikkalainen kuljetusyhtoö) voi käsitellä sopimuksia tällä tavoin. Jos saan tuotteen postitse, sijoittaa se toimittajan palvelemaan jakeluketjussa aivan eri kohdassa ja muilla joskus aivan uusillakin markkinoilla, joka johtaa siihen, että vastaava tuote hankitaan tilalle vain siksi, että jo olemassa ollut tuote toimitettiin uusille markkinoille. Jakeluketjun menevät aivan liian usein tukkoon papereihin perustuvat järjestelmien vuoksi, sillä niissä hyväksyntä edellyttää toisinaan loputtomalta tuntuvia muodollisuuksia. Kyse ei ole pelkästään ajan hukkaamisesta, vaan lisäksi se lisää petosten ja tappioiden riskiä. Lohkoketju kutistaa riskin olemattomiin tarjoamalla kaikille ketjun osapuolille turvallisen ja helposti saatavilla olevan digitaalisen version, jossa kaikki on maksua myöten automatisoitua.

Esimerkki

Barclays-pankki käyttää älykkäitä sopimuksia kirjatakseen muutoksia omistajuudessa ja siirtääkseen automaattisesti maksuja toisiin rahoituslaitoksiin.

Autoteollisuus

Ei ole epäilystäkään siitä, että yhteiskuntamme on siirtymässä vähitellen homo sapiensin selkärankaisista superälykkäisiin robotteihin. Kuvittele tulevaisuus, jossa kaikki on automatisoitua. Google on jo mukana toiminnassa ja onkin kehittänyt jo älypuhelimia, älylaseja sekä jopa älyautoja. juuri tässä kohtaa älykkäät sopimukset tulevat kuvioihin ja ne voivatkin osaltaan auttaa merkittävästi kehityksessä. Yksi esimerkki ovat älykkäät ajoneuvot, joissa älykkäät sopimukset voivat päätellä, mikä meni onnettomuudessa vikaan, oli sen aiheuttajana sitten auto tai kuljettaja itse. Älykkäitä sopimuksia käyttämällä vakuutusyhtiöt voivat tarjota täysin erilaisia hintoja vakuutuksilleen riippuen siitä, kuinka autot toimivat ja kuinka niitä käytetään.

Omaisuus

Älykkäitä sopimuksia käyttämällä voit ansaita lisää rahaa. Anna kun selitämme tarkemmin esimerkin kautta. Jos haluat vuokrata asuntosi, täytyy sinun nykyään useimmiten suorittaa jossain vaiheessa maksuja jollekin kolmannelle osapuolelle. Mahdollisesti jopa luottokorttiyhtiö saattaa veloittaa luottotietojesi tulostamisesta, jotta voisit esittää sen mahdollisille vuokranantajille. Tilikirjaan liittyy kuitenkin huomattavasti vähemmän kustannuksia. Sinun tarvitsee vain suorittaa maksu Bitcoineissa ja syöttää sopimus tilikirjaan. Se on automaattisesti kaikkien nähtävillä ja helpottaa sekä vuokraajan että välittäjän elämää huomattavasti.

Terveysala

Terveystietoja on mahdollista koodata ja varastoida lohkoketjuun yksityisellä avaimella, joka tarjoaa pääsyn ainoastaan sallituille henkilöille. Samaa strategiaa käyttämällä voidaan varmistua siitä, että tutkimuksia suoritetaan asianmukaisia ohjeita noudattaen. Kaikkien toimenpiteiden kuitit voidaan säilyttää lohkoketjussa ja ne lähetetään automaattisesti vakuutusyhtoöille ja muille tahoille, joita tämäntyyppiset tiedot koskevat. Järjestelmästä pystyy myös näkemään, että kyseiset tiedot on sieltä haettu. Lisäksi tilikirjaa voidaan käyttää terveyteen liittyvien tietojen hallintaan esimerkiksi lääkehistorian, testitulosten ja logistiikan osalta.

 

Kuinka älykkäät sopimukset toimivat

INFOGRAPHIC

 

Älykäs sopimus tarjoaa kaiken tämän 

Itsenäisyys – Sinä itse luot ja toimitat sopimuksen. Tämän vuoksi tarvetta ei enää ole käyttää välittäjiä, asianajajia tai muita välikäsiä varmistamaan sopimuksen toteutumista. Tämä tarkoittaa myös sitä, että riski kolmansien osapuolten harjoittamaan manipulointiin on lähestulkoon olematon, koska sopimus toteutetaan verkossa automaattisesti. Mahdollisuus kolmansien osapuolten tekemiin virheisiin poistuu niin ikään.

Luottamus – Asiakirjasi on salattu käyttäjien kesken jaetussa tilikirjassa. Kukaan ei pysty sanomaan, ettei olisi nähnyt sopimusta. 

Varmuuskopiot / backup – Ajattele, mitä tapahtuisi, jos pankkisi yhtäkkiä kadottaisi kaikki tilitietosi? Tällaista ei voi koskaan sattua lohkoketjussa, sillä kaikilla ystävilläsi on hallussaan niistä kopiot. Asiakirjasi tulevat monistetuiksi moneen, moneen kertaan.

Turvallisuus – Kryptografi, eli henkilö, joka salakoodaa sivustoja, pitää huolen siitä, että asiakirjasi ovat suojassa. Hakkereita ei ole. Jotta koodin voisi purtaa ja järjestelmään pääsisi sisälle, täytyisi kyseessä olla ennenkuulumattoman taitava hakkeri.

Nopeus – Tavallisesti manuaalinen tapa hoitaa asiat edellyttää roppakaupalla aikaa ja papereiden kääntelyä. Älykkäät sopimukset käyttävät ohjelmistoa tehtävien automatisointiin ja säästävät siten valtavasti aikaasi monissa eri toiminnoissa, joiden suorittamista edellytetään.

Rahallinen säästö – Älykkäät sopimukset auttavat säästämään rahaa, sillä ne poistavat välikäsien tarpeen. Nykyään jo pelkästään se, että joku ohjailee transaktioita, pitää sisällään erilaisia kustannuksia.

Tarkkuus – Sen lisäksi, että automaattiset sopimukset ovat nopeampia ja edullisempia, ne myös estävät sellaiset virheet, joita toisnaan tapahtuu silloin kun lomakkeita täyttää manuaalisesti.

 

Jeff Garzik (lohkoketjuyritys Bloqin omistaja) kuvaa älykkäitä sopimuksia seuraavanlaisesti:
”Älykkäät sopimukset takaavat hyvin täsmälliset tulokset. Koskaan ei ole mitään hämminkiä, eikä enää ole tarvetta konsultoida asianajajaa tai haastaa asianosaisia oikeuteen.”

”Älykkäät sopimukset ovat yritysten ja lohkoketjuteknologian kohtaamispaikka. Jo nyt on kehitetty monenlaisia mielenkiintoisia ja erityistarkoituksiin suunnattuja sovelluksia muun muassa rahoitusalan käyttöön. Esimerkiksi Myanmarin Yangon-pörssi käyttää tilikirjojaan lohkoketjuissa, jolla ratkaistaan ongelmat maksujärjestelmässä, joka ei vielä tätä ennen ole synkronoinut kaikkia transaktioita reaaliajassa. Järjestelmän itsenäinen toiminta tarjoaa älykkäille sopimuksille monenlaisia mahdollisuuksia monimutkaisissakin tilanteissa. Juuri nämä mahdollisuudet ovat saaneet Amazonin, Microsoft Azuren ja IBM Bluemixin liikekannalle ja kehittämään lohkoketjuratkaisua nimeltä BaaS (”block chain-as-service”). ” – Patric Hubbard, Solarwinds.

 

Liittyykö siihen ongelmia?

Älykkäät sopimukset eivät tietenkään ole täydellisiä. Mitä tapahtuu, jos koodissa esiintyy vikoja tai muita virheitä? Ja kuinka valtiot ja hallitukset pystyvät säätelemään tällaisia sopimuksia? Kuinka valtio pystyy verottamaan älykkäiden sopimusten perusteella? Katsotaanpa uudelleen aiemmin käytettyä vuokrausesimerkkiä.

Mitä tapahtuu, jos lähetän väärän koodin? Tai, kuten asianajaja Bill Marino huomautti, jos lähetän oikean koodin, mutta asunto on suljettu viranomaisten toimesta? Jos kyseessä olisi perinteinen sopimus, voisi vuokralainen viedä vuokranantajansa oikeuteen, mutta lohkoketjussa asiat ovat eri tavalla. Kyseessä on kuitenkin kaikesta huolimatta pätevä sopimus.

Ongelmien lista on pitkä. Asiantuntijat pyrkivät parhaansa mukaan ratkaisemaan niitä, mutta vaikka edessä on vielä paljon haasteita, ei se ole estänyt yrityksiä käyttämästä älykkäitä sopimuksia.

Älykkäiden sopimusten tulevaisuus

Älykkäiden sopimusten tulevaisuus riippuu pitkälti siitä, kuinka aiemmin mainitut ongelmat tulevat ratkaistuiksi. Asian eteen tehdään tällä hetkellä kovasti töitä monella eri taholla, joista yksi esimerkki on Cornell Tech -yliopisto.

Älykkäiden sopimusten myötä olemme siirtymässä vähitellen eräänlaiseen science fiction -maailmaan. IT-resurssikeskus Search Compliance kuvailee älykkäiden sopimusten olevan erityisen käyttökelpoisia tietyillä aloilla, kuten esimerkiksi juridiikassa. Perinteisten paperisopimusten sijaan tullaan käyttämään yhä enemmän älykkäitä sopimuksia, joista on mahdollista niin ikään löytää standardisoituja malleja, joita löytyy tällä hetkellä muun muassa Legal Zoomin kaltaisilta sivustoilta. Muut alat kuten rahoitusala ja tilintarkastus voivat myöskin alkaa hyödyntämään älykkäitä sopimuksia tietyissä reaaliaikaisissa ja riskiin perustuvissa tehtävissä. Blockchain Technologies -verkkosivustolla ennustetaan, että älykkäät sopimukset tulevat yhdistymään eräänlaiseksi myös paperimuodon sisältäväksi hybridimuodoksi, jossa sopimus vahvistetaan lohkoketjussa, mutta josta tehdään myös fyysinen varmuuskopio.

Älykkäiden sopimusten käytön mahdollistavat lohkoketjut 

Bitcoin: Bitcoin on hyvä käsittelemään BItcoin-transaktioita, mutta sen edellytykset käsitellä asiakirjoja ovat rajallisia.

Sivuketjut: Tämä on yksi nimitys lohkoketjuille, jotka toimivat Bitcoinin rinnalla ja tarjoavat useita sellaisia elementtejä, jotka mahdollisavat sopimusten käsittelemisen.

NXT: NXT on julkinen lohkoketjualusta, joka sisältää rajoitetun määrän älykkäitä sopimusmalleja. Käyttäjän tulee kuitenkin tyytyä käyttämään löytämäänsä pohjaa, sillä oman pohjan koodaaminen ei ole mahdollista.

Ethereum: Ethereum on julkinen lohkoketjualusta, joka on koodaamisen ja asiakirjojen käsittelemisen osalta yksi kehittyneimmistä vaihtoehdoista. Voit koodata mitä haluat, mutta sinun tulee maksaa tehosta, jota ETH-tokenien käyttäminen vaatii.

 

Älykkäisiin sopimuksiin liittyy valtavasti potentiaalia. Ne saattavat vaikuttaa tulevaisuudessa suurestikin hyvin monenlaisiin eri aloihin terveydenhuollosta autoteollisuuteen ja kiinteistöalaan. Lista on suorastaan loputon.

Ethereumin johtaja Gavin Wood sanoo:

«On mahdollista, että ne tulevat muuttamaan yhteiskuntaamme merkittävästi. Tämä voi olla eräänlainen tekninen pohjustus monenlaisille sosiaalisille muutoksille, ja minun mielestäni se on todella kiehtova ajatus. ”