Token

Lisk

(LSK)
Tyyppi
Alusta
 • Yleiskatsaus
 • Coindata
 • Markkinat
 • Mikä on Lisk?
 • Mistä pääelementeistä Lisk muodostuu?
 • Keitä Liskin taustalta löytyy?
 • Kuinka LSK-valuuttaa käytetään Lisk-alustalla?
 • Mitkä ovat Liskin hyvät puolet?
 • Mitkä ovat Liskin huonot puolet?

Lohkoketjuteknologiaan ja JavaScriptiin pohjautuvien hajautettujen sovellusten uutta sukupolvea.

Mikä on Lisk?

Lisk kehitettiin vastaamaan lohkoketjuteknologian kehityksen kasvavaan kysyntään. Pohjimmiltaan Lisk on alusta, joka lanseerattiin sellaisten sovellusten rakentamiseen, jotka olisivat saatavilla kehittäjille ympäri maailmaa.

”Lisk-tiimi uskoo hajautettuun tulevaisuuteen.”

Yksi suurimmista haasteista ihmisille, jotka haluavat hyötyä tästä uudesta teknologiasta on ollut se, että kaikki on aloitettava alusta alkaen joka kerta kun aloittaa jotain uutta. Oman lohkoketjun rakentaminen on monimutkaista työtä jopa kokeneemmille kehittäjille ja koodaamisen asiantuntijoille.

Lisk on kehittänyt mahdollisuuden täysin oman lohkoketjusovelluksen rakentamiseen, joka pohjautuu jo olemassaolevaan teknologiaan. Se tapahtuu yhdistämällä lohkoketjun ja ohjelmointikieli JavaScriptin, joka on yksi maailman suurimmista ja eniten käytetyistä ohjelmointikielistä. Käymme hetken päästä läpi hiukan tarkemmin erilaisia Liskiin liittyviä mahdollisuksia.

Pohjimmiltaan Lisk muodostuu pääketjusta, jota ei ole rakennettu jonkun muun lohkoketjuprotokollan mukaisesti. Se on täysin itsenäinen alusta, jonka Liskin kehittäjät toivovat täyttävän olemassaolevan tyhjiön.

Siinä on mahdollista laatia hajautettuja sovelluksia, jotka ovat jotain aivan erilaista kuin ne, mitä Applen App Storessa tai Googlen Play Storessa on tarjolla. Lohkoketjussa toimivat sovellukset kirjoitetaan JavaScriptillä. Se tarkoittaa sitä, että kenellä tahansa maailmassa on siihen pääsy ja että sitä voi kehittää sellaiseksi kuin itse haluaa.

Liskin ja Ethereumin välillä on monia yhtäläisyyksiä, sillä myös jälkimmäisenä mainittu tarjoaa hajautettuja sovelluksia. Nämä kaksi ovat kuitenkin kaksi täysin erillistä palvelua.

lisk hjemmeside

Mistä pääelementeistä Lisk muodostuu?

Kuten uusille kryptovaluutoille ja lohkoketjuteknologioille on tavallista, myös Lisk sisältää paljon muutakin kuin pelkän digitaalisen maksumenetelmän. Seuraavaksi käymme läpi Lisk-alustan pääelementtejä:

PUITTEET SOVELLUSKEHITYKSELLE (SDK)

SDK on lyhenne sanoista Software Development Kit. Koska Lisk keskittyy niin voimakkaasti sovelluskehitykseen, ei ole epäilystäkään siitä, etteikö tämä olisi yksi alustan tärkeimmistä komponenteista. Liskin rungolla viitataan useimmiten JavaScriptiin, jonka toivotaan vetävän puoleensa kehittäjiä, joille lohkoketjuteknologia on uutta, mutta ohjelmointi tuttua ennestään.

Lisk-alustalla sovelluksen kehittämiseen on loputtomia mahdollisuuksia. Pidä huoli siitä, että saat mahdollisuuden rakentaa omaa palapeliäsi, mutta että sen palat ja värit on kehitetty jo jonkun toisen toimesta. Pohja on jo olemassa, mutta samalla se on 100% sovellettavissa ja Liskin osana voidaan kehittää kaikenlaisia sovelluksia. Kyse voi olla mistä tahansa aina sosiaalisen median verkostoista ja peleistä kryptovaluuttapörsseihin ja verkkokauppoihin.

SIVUKETJUT

Lisk perustuu omaan lohkoketjuunsa – yhteen ja ainoaan omaan lohkoketjuun. Mikäli haluaa kehittää sovelluksia verkossa, on se mahdollista sivuketjuja hyödyntämällä. Ne toimivat kuin täysin itsenäiset lohkoketjut, muttane on liitetty pääketjuun Lisk-verkossa.

Sivuketjussa kehittäjä voi itse päättää, miltä se näyttää ja miten se ohjelmoidaan. Maksumenetelmäksi voidaan valita LSK-valuutta, mutta vaihtoehtoisesti on mahdollista kehittää myös oma kryptovaluutta ja liittää se uuteen lohkoketjuun.

Aivan erityiseksi sivuketjuista tekee se, ettei niillä ole mitään vaikutusta pääketjun toimivuuteen. Ne ovat toisin sanoen täysin hajautettuja sovelluksia, jotka voidaan 'leikata' Liskin verkosta (pääketjusta), mikäli ohjelmoinnissa menisikin jokin pieleen.

LAAJA SOVELLUSTEN JA PALVELUIDEN EKOSYSTEEMI

Lisk keskittyy pääasiallisesti sovellusten kehittämiseen. Sivuketjujen ansiosta nämä kaikki kiinnittyvät pääketjuun. Kun yhä useampia sovelluksia kehitetään, tulevat sekä uudet että olemassaolevat ohjelmat ja palvelut Lisk-verkossa käyttämään niitä.

Kolmannen osapuolten toimittajien käyttämisen sijaan kehittäjät voivat liittyä olemassaoleviin Lisk-sovelluksiin ja -palveluihin. Näin voidaan tarjota yhä parempia suureen, digitaaliseen kehitysalustaan perustuvia ohjelmia.

Kehitettävä ohjelma toimii omissa sivuketjuissaan Lisk-verkon puitteissa Samanaikaisesti se on kytköksissä pääketjuun ja voi siten olla yhteydessä muissa sivuketjuissa oleviin ohjelmiin. Kaikki on hajautettua ja turvallista, mutta samanaikaisesti tavoitteena on luoda suuri ja täydentävä digitaalisen innovaation ekosysteemi.

LSK-TOKEN

Viimeinen pääelementti Lisk-verkossa ovat LSK-tokenit, eli alustaan kuuluva kryptovaluutta. Niillä on laaja rooli Liskin toiminnassa, mutta niiden toimintaa tarkkailemme hieman myöhemmässä vaiheessa.

Osana Liskin ICO:a (Initial Coin Offering) kerättiin 14 000 Bitcoinia, joiden arvoksi muodostui noin 6 miljoonaa dollaria. 85% LSK-tokeneista jaettiin hankkeeseen osallistuneille. Liskiä on mahdollista ostaa nykyään valtaosassa kryptopörssejä.

lisk potensial

Keitä Liskin taustalta löytyy?

Liskin perustivat vuonna 2016 Max Kordek ja Oliver Beddows. Se on toisin sanoen vielä verrattain uusi alusta ja kryptovaluuta, joka on kuitenkin edistynyt valtavasti projektin käynnistyttyä.

Lisk on Crypti-projektin niin kutsuttu ’hard fork’. Se tarkoittaa sitä, että lohkoketjualustan (ja siihen kuuluvan valuutan) kehittäjät päättävät olemassaolevan koodin muuttamisesta. Beddows ja Kordek eivät olleet tyytyväisiä ajatuksensa ensimmäiseen versioon eli Cryptiin, jonka vuoksi he päättivät käynnistää Lisk-projektin.

Alusta perustuu avoimeen lähdekoodiin ("open source"), joka tarkoittaa sitä, ettei projektin kehittämisestä vastaa yksi ainoa taho. Liskissä kuka tahansa voi rakentaa sovelluksia ja käyttää siihen pääketjua. Näin ollen kehitystä ohjataan ensisijaisesti toteutuksen kautta.

Alusta on laadittu mahdollisimman joustavaksi. Lisk ei kohdista tarjontaansa millekään tietyille markkinoille tai kohderyhmälle. Ajatuksena on se, että mahdollisimman monet kehittäjät voisivat laatia sovelluksia niin moneen tarkoitukseen kuin suinkin on mahdollista. Näin Lisk-verkosta tulee yhä laajempi, ja siihen kuuluva kryptovaluutta kasvattaa arvoaan.

Kuinka LSK-valuuttaa käytetään Lisk-alustalla?

LSK-valuutta on Liskille tärkeä verkon turvallisuuden ja ylläpidon kannalta. Se pohjautuu järjestelmään, jota kutsutaan nimellä DPoS. Tämä järjestelmä pohjautuu Daniel Larimerin (BitShares) kehittämään uuteen valvontajärjestelmään.

MIKÄ ON VALTUUTETTU PROOF-OF-STAKE -JÄRJESTELMÄ?

DPoS-järjestelmässä yhdistyvät kaksi järjestelmää: Proof of Work- ja Proof of Stake. Lyhyesti selitettynä PoW perustuu sille, että mitä enemmän kapasiteettia kryptovaluutan louhintaan on, sitä suuremmaksi kasvaa vastuu lohkoketjun turvallisuudesta ja ylläpidosta. Proof of Staken kautta tämä periaate on sovellettavissa myös siinä, että tokeneiden lukumäärä on suorassa yhteydessä omistettavan kryptovaluutan määrään.

Molempien järjestelmien epäonnistuminen erottaa 'työntekijät' lohkoketjussa (ne, jotka louhivat krypovaluuttaa ja luovat uusia lohkoja) saman järjestelmän 'omistajista' (ne, joilla on omistuksessaan kryptovaluuttaa). Valtuutetun Proof of Stake -järjestelmä tarjoaa näiden konseptien yhdistelmän. Juuri tässä kohtaa LSK-valuutta nousee tärkeään rooliin Liskin toiminnassa.

DPoS:ssä omistajat äänestävät työntekijöistä, jotka nousevat valtuutettuun asemaan. Omistajien painotus riippuu heidän omistamansa kryptovaluutan määrästä. Eniten ääniä saavat työntekijät ottavat vastuun järjestelmästä ja sen ylläpidosta, sekä uusien lohkojen tuottamisestaja transaktioiden validoimisesta.

Mikäli omistaa suuren määrän LSK:ää, tarkoittaa se sitä, että myös äänellä on suurempi painoarvo kuin jollain sellaisella, jolla on omistuksessaan vähemmän valuuttaa. Hyvää työtä verkossa tekevät työntekijät saavat enemmän ääniä omistajilta. DPoS pitää huolen siitä, että LSK:n omistaminen ja louhiminen ovat molemmat houkuttelevia vaihtoehtoja. Lisk-verkossa on 101 edustajaa, mutta lista on dynaaminen ja muuttuu jatkuvasti sen mukaan, kuinka monta ääntä kullakin työntekijällä on.

KUINKA LSK-VALUUTTA TOIMII SIVUKETJUISSA?

LSK-valuutta on arvokasta, koska sitä voidaan käyttää valuuttana Liskin pääketjuun liittyvien uusien sivuketjujen kehittämisessä. Näissä hajautetuissa sovelluksissa kehittäjien on mahdollista suorittaa transaktioita LSK:ta käyttämällä. Mitä useammat ovat mukana lohkoketjun kehittämisessä ja mitä useammat käyttävät sovelluksia, sitä arvokkaammaksi kehittyy myös LSK lohkoketjussa.

Mitkä ovat Liskin hyvät puolet?

Lisk on laaja-alainen projekti. On selvää, että perustajat ovat yrittäneet luoda jotain sellaista, jolle on jo olemassa kysyntää. Jo yksinomaan tämä on Liskin suuri etu. On olemassa erityisesti neljä mainitsemisen arvoista seikkaa, joita voidaan pitää Liskin hyötyinä.

100% itsenäinen alusta

Lisk on laadittu alusta alkaen erityistä tavoitetta silmälläpitäen, eikä sen toiminta riipu mistään muusta protokollasta. Siinä missä monet lohkoketjuprojektit rakentuvat esimerkiksi Ethereumin jo olemassaolevan ketjun päälle, on Lisk täysin itsenäinen. Kaikkien mahdollisten muutosten toteuttamisesta päättävät omistajat ja työntekijät.

Ohjelmointikieli: JavaScript

Ongelma, jonka Kordek ja Beddows ovat yrittäneet ratkaista Liskin avulla, on lohkoketjuteknologian ja kryptovaluutan saatavuus. Heidän tavoitteenaan on ollut helpottaa kehittäjien mukaan tulemista ilman, että heidän pitäisi hypätä mukaan täysin uuteen järjestelmään puhumattakaan siitä, että se pitäisi kirjoittaa sellainen itse.

Tämän vuoksi JavaScriptin valitseminen pohjalle ohjelmointikieleksi on todellinen shakkisiirto. Se on yhteensopiva kaikkien mahdollisten netissä olemassaolevien perinteisten alustojen kanssa. Lohkoketjun ja JavaScriptin yhdistelmän myötä Lisk yksinkertaistaa uusien sovellusten käyttämistä eri aloilla ja kaikkialla maailmassa.

Hyvä dokumentaatio

Jos kehittäjä ei ole aivan varma siitä, kuinka Liskin kanssa toimiminen tulisi aloittaa, tarjoaa alusta kattavasti tietoa asiaan liittyen.Ne ovat täysin ilmaisia ja kaikkien asiasta kiinnostuneiden ulottuvilla. Nämä tiedot ovat kuin perusteellinen käyttöopas Liskin käyttöön siitä kiinnostuneille kehittäjille.

Delegoitu Proof of Stake -järjestelmä

Kuten jo mainittiin, on DPoS kahden aiemman lohkoketjussa käytetyn turva- ja validointijärjestelmän yhdistelmä. Sen sijaan, että omistajat ja työntekijät eroteltaisiin, voivat he yhdessä vaikuttaa siihen, kuinka Lisk-alustaa hallinnoidaan. Se on etu paitsi LSK-valuutan omistamisen, myös sen louhimisen kannalta.

Kuten suurin osa tiettyihin lohkoketjuprojekteihin liittyvistä kryptovaluutoista, halutaan LSK:n (ja Liskin) menestyksen olevan riippumaton soveltamisen laajuudesta. Jos LSK:n arvon halutaan nousevan, täytyy palvelua käyttää suuressa mittakaavassa. Perustajat ovat kuitenkin onneksi valmistautuneet tähän.

Mitkä ovat Liskin huonot puolet?

UUSI ALUSTA

Toisin kuin Ethereum, joka on suurin kilpailija hajautettujen sovellusten (DApps) joukossa, on Lisk lohkoketjumaailmassa uusi toimija. Itse projekti käynnistyi vuonna 2016. Niin mittavan ja jatkuvasti kasvavan kilpailun keskellä Liskille saattaa tuottaa hankaluuksia vakiinnuttaa asemaansa ja kasvaa alustan edellyttämällä tavalla, jotta siitä tulisi arvokkaampi.

MONET PITÄVÄT JAVASCRIPTIÄ EPÄVARMANA OHJELMOINTIKIELENÄ 

JavaScriptiä kutsutaan usein heikoksi ohjelmointikieleksi. Tämä koskee ensisijaisesti käyttäjien tietokoneilla käytettävää koodia. Vaikka sivuketju haluaisi olla riippumaton Liskin pääketjusta, saattaa se aiheuttaa turvallisuusongelmia itsenäisissä sovelluksissa.

Liskin perustajat ovat sitä mieltä, että kehittäjän tehtävänä on kirjoittaa suojattua koodia alusta alkaen käytettävästä ohjelmointikielestä riippumatta. Beddows ja Kordek ovat saaneet osakseen paljon kritiikkiä siitä, ettei Lisk-projektissa ole käytetty turvallisempaa kieltä.

LIIAN SUURI VAPAUS VOI OLLA NEGATIIVINEN ASIA

On aina riski luoda täysin avoin järjestelmä, johon kuka tahansa voi kirjoittaa sovelluksia ja kehittää teknologiaa. Kun käyttäjille antaa vapaat kädet, ovat he samalla myös vaarassa menettää oman verkkonsa hallinnan. Liskin on pakko varmistaa, että pääketju on johtava ja ensisijainen ketju, ja etteivät alustalla tehtävät uudet kehitykset vaaranna tai heikennä sitä.

Jos Lisk pystyy selvittämään kaikki ne ongelmat, joihin projekti keskittyy, on alustalla potentiaalia nousta tärkeäksi osaksi lohkoketjuteknologiaan pohjautuvaa sovellusten kehitystä. Riittävän toteutuksen myötä siihen kuuluva LSK-valuutta voi nousta arvossaan melkoisestikin.

Lähteet:

https://blockonomi.com/lisk-guide/

https://blog.lisk.io/what-is-lisk-and-what-it-isnt-e7b6b6188211

https://www.finder.com/lisk

https://docs.lisk.io/docs/faq

0.00
%
 • Markkina-arvo:
  $0.00
 • 24 h kaupankäyntivolyymi:
  $0.00
 • Kierrossa olevat tokenit:
  $0.00
 • Tokenit yhteensä:
  $0.00
Verkkosivu:
https://lisk.io
Osta Bitcoineja, Litecoineja ja Ethereumia: Saat 10$ bonusta! Osta Coinbasella nyt