Token

NEM

(XEM)
Tyyppi
Alusta
 • Yleiskatsaus
 • Coindata
 • Markkinat
 • Mikä on NEM?
 • Proof of Importance -algoritmi
 • Luottamuus ja turvallisuus anonyymillä lohkoketjualustalla: NEM:n mainejärjestelmä
 • Smart Asset -ratkaisu NEM:ssä
 • Keitä NEM:n takaa löytyy?
 • Kuinka XEM-valuutta toimii NEM-verkossa?
 • NEM:n hyvät puolet
 • NEM:n haittapuolet

Mikä on NEM?

Yksinkertaisimmillaan ilmaistuna NEM on lohkoketjuverkko, joka käyttää kryptovaluuttaa. Kyse on toisin sanoen projektista, jossa on kyse paljon muustakin kuin pelkästä kryptovaluutasta jatkuvasti kiristyvillä markkinoilla. NEM tarjoaa innovatiivista teknologiaa, joka valmistelee jo olemassa olevia lohkoketjuja ja käynnistää samalla myös uusia ratkaisuja dynaamisessa ja demokraattisessa hajautetussa järjestelmässä.

«NEM on liike, jonka tavoitteena on antaa yksilöille enemmän valtaa ja tehoa uuden talouden luomisessa, joka perustuu hajauttamiseen, taloudelliseen vapauteen ja kaikille tasapuolisiin mahdollisuuksiin.»

NEM:n visiona on perustaa toimintansa vilkkaaseen ja aktiiviseen ekosysteemiin, joka pohjautuu kryptovaluuttaan. Lohkoketju lanseerattiin jo vuonna 2015, mutta sittemmin verkossa on noussut esiin monia innovatiivisia ratkaisuja. NEM:n suurin myötävaikutus kryptovaluutassa on ollut sen ainutlaatuinen Proof of Importance -algoritmi, jota kryptovaluutta käyttää. Pian tarkastelemme sitä hiukan syvällisemmin.

NEM:n lippulaivana toimii projektin Smart Asset -järjestelmä. Se lanseerattiin osana Catapult-päivitystä ja se tarjoaa kokonaisvaltaisen ratkaisun yrityksille, jotka haluavat käyttää lohkoketjua. Teoriassa sen myötä voi digitalisoida ja rakentaa mitä tahansa verkossa. Eri komponentteja tullaan käymään läpi hiukan yksityiskohtaisemmin myöhemmin tässä oppaassa.

Proof of Importance -algoritmi

Kaksi tavallisinta suojausalgoritmia lohkoketjuverkossa ovat nimeltään Proof of Work (esim. Bitcoin) ja Proof of Stake (esim. Ethereum). Koska nämä järjestelmät ovat olleet toiminnassa jo pitkään, on niissä havaittu useita ongelmia. NEM on kehittänyt lohkoketjuunsa täysin oman algoritmin, joka on kryptovaluuttojen maailmassa suorastaan vallankumouksellista.

Proof of Importance -algoritmi on suunniteltu edistämään oikeudenmukaisuutta ja aktiivisuutta verkossa. Käyttäjä saa eräänlaisen painoarvon, joka kertoo sen, kuinka paljon "päätösvaltaa" hänellä on verkossa silloin. Mitä parempi painoarvo on, sitä todennäköisemmin kyseinen käyttäjä haluaa louhia uusia lohkoja ketjussa.

«(Proof of Importance) -algoritmin tavoitteena on palkita aktiivisia osanottajia siten, että ei-aktiiviset osanottajat hyötyvät siitä. Se estää rikkaiden vaurastumisen entisestään, joka (Proof of Stake) -algoritmissa tapahtuu lähes vääjäämättä.»

ANSAITTU JA ANSAITSEMATON TILI

NEM-projektissa algoritmit on suunniteltu täysin ainutlaatuisella tavalla. Tilisi jakautuu niin kutsuttuun ansaittuun ja ansaitsemattomaan tiliin. Painotuslaskentaan mukaan pääsemiseksi ja uusiin lohkoihin käsiin pääsemiseksi täytyy tilin saldon olla vähintään 10 000 XEM:iä (NEM-lohkoketjun oma kryptovaluutta).

Muuntaminen ansaitsemattomasta ansaittuun tiliin tapahtuu ajan myötä. Jokaisesta 1440 uudesta lohkosta (24 tuntia) NEM-ketjussa 10% muunnetaan ansaitun tilin saldoon. Jos esimerkiksi saat 100 000 XEM:iä (joka vastaanoton yhteydessä tulee osaksi ansaitsematonta tiliä), kestää 24 tuntia ennen kuin voit saada painotuslaskennan.

Proof of Importance -laskelma ottaa huomioon seuraavat tekijät:

 • Olet oikeutettu laskentaan (vähintään 10 000 XEM ansaitulla tilillä)
 • Montako vähintään 1000 XEM:n transaktiota olet tehnyt
 • Montako transaktiota on esiintynyt viimeisten 43 200 lohkon (noin 30 päivän) aikana

Nämä tekijät yhdessä muodostavat kaavan avulla painotuksen jokaiselle tilille. Näin ollen algoritmin myötä NEM on tarkoittanut, että käyttäjien tulee toimia aktiivisesti verkossa voidakseen louhia uusia lohkoja. Ei riitä, että vain istuu rahojensa päällä, vaan käyttäjän tulee tehdä jotain lohkoketjun hyväksi. Näin Proof of Stake -algoritmi ratkaisee pääongelmansa: ainoastaan lompakon koolla on merkitystä.

Luottamuus ja turvallisuus anonyymillä lohkoketjualustalla: NEM:n mainejärjestelmä

Anonyymeillä P2P-järjestelmillä on useita eri etuja, joista on hyötyä myös lohkoketjuteknologialle. Anonyymiksi tehty käyttäjäverkosto haluaa kuitenkin myös ratkaista haasteita. Kun kuka tahansa voi liittyä verkon jäseneksi ilman minkäänlaista henkilöllisyyden tarkistamista, on verkko nykyisellään altis hyökkäyksille. NEM-projekti pyrkii ratkaisemaan haasteen niin kutsutun mainejärjestelmän avulla.

Se suoritetaan Proof of Importance -algoritmin ohessa ja sisältyy NEM-ohjelmointiin, jonka avulla pyritään estämään verkkoo kohdistuvat hyökkäykset ja huijausyritykset. Tätä tarkoitusta varten NEM käyttää EigenTrust-algoritmin muunnelmaa, joka on erityisesti suunniteltu P2P-verkoille ja maineenhallintaan tämäntyyppisessä verkossa.

Kaikkein yksinkertaisimmin selitettynä algoritmi varmistaa, että väärää tietoa lähettävien solmujen viestintää lasketaan niin pitkälle kuin mahdollista. Useiden solmujen välillä tapahtuvien transaktioiden ja pyyntöjen myötä jokaiselle solmulle kehittyy uskollisuuspistemäärä. Ne saavat toisin sanoen tietyn maineen sen mukaan, kuinka hyvin tai huonosti ne ovat suoriutuneet viestinnässä.

Monet transaktiot ja useat tuhannet solmut tarkoittavat sällaisessa järjestelmässä sitä, että hyökkäävien solmujen tai solmuryhmien tunnistaminen vie suhteellisen vähän aikaa.

Smart Asset -ratkaisu NEM:ssä

NEM:n Smart Asset -ratkaisu julkaistiin osana verkon Catapult-päivitystä. Tämän toiminnon myötä projektitiimi on käytännössä tehnyt mille tahansa yritykselle mahdoliseksi NEM-lohkoketjun käyttämisen mihin tahansa tarkoitukseen. Smart Asset, eli smart-omistajuus, on 100% joustava lohkoketjuratkaisu, joka tekee olemassaolevan teknologian integroimisesta hajautettuun lohkoketjuun yksinkertaisempaa.

SMART ASSET -RATKAISU KOOSTUU NELJÄSTÄ OSASTA:

Osoite: Älykkäiden varojen säilytyspaikka

Osoitekomponentti on Smart Asset -ratkaisussa se osa, joka koskee smart-omistusosuuksia. Kohteen, jota osoite edustaa, tulee olla ainutlaatuinen ja sitä pitää pystyä päivittämään. NEM-lohkoketjun multisignature-toimintoa on mahdollista käyttää sääntöjen asettamiseksi koskien sitä, kuinka eri osoitteet kommunikoivat keskenään.

Osoite NEM-verkossa voi olla lompakko, joka pitää sisällään kryptovaluuttaa. Se voi kuitenkin myös edustaa toimitettavaa pakettia tai talon omistajuutta koskevaa paperia monen muun potentiaalisen käyttövaihtoehdon ohella.

Mosaiikkipalat: Älykkäiden varojen digitaaliset rakennuspalikat

Mosaiikkipalat ovat digitaalisia rakennuspalikoita tai objekteja Smart Asset -ratkaisussa. Ne voivat edustaa identtisiä ja muuttumattomia asioita, kuten esimerkiksi kryptovaluutan tokeneita. Mosaiikkipalat voivat joskus myös edustaa esimerkiksi lentobonuspisteitä, allekirjoituksia, osakkeita tai äänestyksiä.

Nimi: Yritystilisi NEM-lohkoketjussa

Nimesi muuttuu yritystiliksi NEM:n verkossa. Siihen kuuluu uniikki, yritykseen liitetty nimi, joka voi sisältää sekä osoitteita että mosaiikkipaloja. Se on verrattavissa sivuston verkkotunnukseen, jossa sinä itse päätät aliverkkotunnuksista samaan tapaan kuin NEM:n kohdalla silloin kun lohkoketju sisältää älykkäitä varoja.

Transaktiot: Älykkäät varat liikkeelle

Jotta älykkäillä varoilla voitaisiin tehdä jotain käytännössä ja jotta niiden avulla voitaisiin suorittaa erilaisia toimintoja, ovat ne riippuvaisia transaktioista. Ne toteutetaan samaan tapaan kuin lohkoketjun muut transaktiot, ja ne voivat sisältää ja lähettää mosaiikkipaloja osoitteiden välillä, määrittää osoitteiden omistajia (esimerkiksi multisignature-toiminnon avulla) tai lähettää viestejä.

Yhdessä ne etsivät vedenpitäviä ja skaalautuvia ratkaisuja yrityksille maailmanlaajuisesti - kaikentyyppisille tuotteille. Riittävän suuressa mittakaavassa NEM:llä toteutetulla Smart Asset -ratkaisulla on potentiaalia vakiinnuttaa asemansa ja nousta yhdeksi suurimmista toimijoista.

Keitä NEM:n takaa löytyy?

NEM:n kehittäjät ovat työskennelleet peitenimien alla toiminnan aloittamisesta lähtien, eikä heitä siksi ole vieläkään tunnistettu. NEM:n toiminnan käynnisti Bitcoin Talk -foorumin käyttäjä UtopianFuture, ja kehitys on ollut täysin anonyymiä ja vapaaehtoistyöhön perustuvaa. Aloitushetkellä ajatuksena oli käyttää NEM:iä inspiraation lähteenä toimineen Nxtin haarukkana, mutta sittemmin kehittäjät päättivät kehittää täysin oman lähdekoodinsa.

Lon Wong on antanut kasvot NEM:lle ja hänet tunnetaan NEM.io-järjestön perustajana ja johtajana. Sen perustamisen tarkoituksena oli edistää NEM-lohkoketjun käyttöä kansainvälisesti, ja Wong vastaa järjestön kehittämisestä ja strategisesta kasvusta. Hän näkee NEM:ssä valtavaa potentiaalia niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla ja kasvumahdollisuuksia useilla eri aloilla.

Kuinka XEM-valuutta toimii NEM-verkossa?

XEM-valuutta on tärkeä osa NEM-verkkoa. Kaikkiin transaktioihin lohkoketjussa tarvitaan XEM-valuuttaa. Tämä pätee sekä XEM:n siirtämiseen tililtä toiselle kuin myös painotustransaktioita (joissa painoarvoa siirretään ulkoiselle tilile) ja transaktioita useampien allekirjoitusten tilien (multisignature) luomiseen.

Palkkiot esitellään alla:

 • 0.05 per 10.000 XEM siirroissa (enintään 1.25 XEM)
 • 0.15 XEM jokaisesta painotustransaktiosta
 • 0.5 XEM jokaisesta luodusta multisignature-tilistä
 • 0.15 XEM jokaisesta multisignature-toiminnosta

NEM-projektissa motivaatiotekijät on suunniteltu siten, että XEM:n hankkiminen tapahtuu älykkäällä ja kattavalla tavalla. Uuden lohkon louhimisen mahdollisuuksien maksimoimiseksi tarvitaan 10 000 XEM:iä ansaitulla tilillä. On toisin sanoen haalia XEM:iä, mutta myös käyttää niitä, kuten aiemmin jo nähtiin. Kun uutta lohkoa louhii, saa louhija samanaikaisesti itselleen transaktiopalkkioita tästä lohkosta.

Koska NEM-ketjussa on tilaa jopa 120 transaktiolle lohkoa kohden, motivoi se:

 1. suorittamaan mahdollisimman monta transaktiota jokaisessa lohkossa
 2. ylläpitämään hyvää tilipainotusta, sillä se antaa paremmat mahdollisuudet uuden lohkon louhimista ajatellen

Käytännön tasolla XEM on myös tärkeä osa Proof of Importance -algoritmiä. Yksi seikka on minimisumma, joka tarvitaan kelpoisuuden takaamiseksi. Myös XEM:n määrällä on jotain merkitystä laskelmassa. Olisi hyödyksi, jos lohkojen louhija voisi käsitellä ja hyväksyä mahdollisimman monta transaktiota ja säilyttää tilillään niin paljon XEM:iä kuin mahdollista.

NEM:n hyvät puolet

NEM-projektiin liittyy useita hyviä puolia, jotka tekevät siitä mielenkiintoisen sijoituskohteen. Aivan erityisesti seuraavat neljä ominaisuutta saavat NEM:n erottumaan joukosta positiivisella tavalla:

Yksinkertainen, mutta tehokas

NEM on kannattava siksi, että projektissa on tehty kovasti töitä perustan rakentamiseksi ja sen lähtökohtana on vakaa lohkoketjualusta. Näin ollen NEM on yksinkertainen ja samanaikaisesti myös todella vahva. Vankkaa perustaa ei kannata aliarvioida, sillä se on tärkeää lohkoketjun skaalaamisen kannalta.

Smart Asset -ratkaisu

Tämä toiminto on erityisen suotuisa siksi, että se tekee NEM:stä hyödyllisen kaikilla mahdollisilla aloilla. Kattavan ja hyvinsuunnitellun järjestelmän avulla minkä tahansa yrityksen on mahdollista käyttää lohkoketjua. Ennen kaikkea on keskitytty olemassaolevan järjestelmän ja verkon väliseen integrointiin, joka tarkoittaa sitä, että Smart Asset -ratkaisulla on myös äärimmäisen käyttäjäystävällinen.

Proof of Importance -algoritmi

Ei kannata unohtaa, että NEM on laatinut aivan uuden algoritmin verkon suojaamiseen lohkoketjussaan. Se on erityinen ja aivan uudenlainen vaihtoehto kryptovaluuttojen ja lohkoketjuteknologian saralla. PoI-algoritmi etsii sekä oikeudenmukaise että aktiiviset verkot. Se suosittelee käyttäjiä käyttämään NEM-lohkoketjua arkisessa toiminnassaan, koska tavoitteena on palkita uusien lohkojen louhimisesta.

Mahdollisuus soveltaa eri aloilla

NEM ei rajoitu pelkästään rahoitusalaan tai johonkin muuhun itsestäänselvään alaan. Kun pohjalla on kiinteä lohkoketju ja Smart Asset -ratkaisu, asettaa oikeastaan vain mielikuvitus rajat sille, mihin kaikkeen NEM:iä on mahdollista käyttää. Jos tätä alustaa suositellaan yritysten keskuudessa, on NEM:n arvon kasvupotentiaali huima.

NEM:n haittapuolet

On syytä huomioida, että erikoistumattomassa projektissa on aina tiettyjä kääntöpuolia. Kun tarkemmin yksityiskohdin ei ole määritelty sitä, mikä on parasta, tulee tarkennuksesta hyvin helposti aivan liian laaja. NEM-projektin on huolehdittava siitä, että lohkoketjuratkaisu sekä käyttäjäystävällinen että käyttökelpoinen riippumatta siitä, millä alalla sitä sovelletaan.

Kiinteät transaktiomaksut saattavat myös muodostua potentiaaliseksi ongelmaksi NEM:n kohdalla. Jos NEM:n arvo kasvaa reippaasti, saattavat kustannukset nousta liian korkeiksi käyttämistä ajatellen. 0,15 XEM ei ole kovinkaan paljon silloin kun 1 XEM on arvoltaan 0,40 euroa, muta jos 1 XEM:n arvo on 250 euroa, on tilanne silloin täysin eri.

Loppuun on vielä todettava, että NEM:llä on monia kilpailijoita markkinoilla. Yhä useammat lohkoketjuprojektit yrittävät tuoda markkinoille suositun alustan jo olemassaolevien teknologisten ratkaisujen muuntamiseksi hajautetuiksi lohkoketjuratkaisuiksi.  NEM:n potentiaalia ei kuitenkaan pidä aliarvioida, varsinkaan kun puhutaan sen Smart Asset -ratkaisusta. Jos sitä sovelletaan erittäin suuressa mittakaavassa, ei ole mitenkään poissuljettu vaihtoehto, että NEM:stä voisi tulla seuraava Ethereum.

LÄHTEET

NEM, Tekniset viittaukset
https://nem.io/wp-content/themes/nem/files/NEM_techRef.pdf

EigenTrust
https://en.wikipedia.org/wiki/EigenTrust

Mikä on Proof-of-Importance (POI) ja miksi se on parempi vaihtoehto, sekä mitä Vesting tarkoittaa?
https://blog.nem.io/what-are-poi-and-vesting/

NEM, Teknologia
https://nem.io/technology/

Lon Wongin haastattelu
https://nemflash.io/interview-lon-wong-president-nem-foundation/

0.00
%
 • Markkina-arvo:
  $0.00
 • 24 h kaupankäyntivolyymi:
  $0.00
 • Kierrossa olevat tokenit:
  $0.00
 • Tokenit yhteensä:
  $0.00
Verkkosivu:
https://nem.io/
Osta Bitcoineja, Litecoineja ja Ethereumia: Saat 10$ bonusta! Osta Coinbasella nyt